Brazil CRESTA Codes

Touchstone supports the following CRESTA codes for Brazil:

CRESTA Code

CRESTA Name

BRA_AC

Acre

BRA_AL

Alagoas

BRA_AM

Amazonas

BRA_AP

Amapá

BRA_BA

Bahia

BRA_CE

Ceará

BRA_DF

Distrito Federal

BRA_ES

Espírito Santo

BRA_GO

Goiás

BRA_MA

Maranhão

BRA_MG

Minas Gerais

BRA_MS

Mato Grosso do Sul

BRA_MT

Mato Grosso

BRA_PA

Pará

BRA_PB

Paraíba

BRA_PE

Pernambuco

BRA_PI

Piauí

BRA_PR

Paraná

BRA_RJ

Rio de Janeiro

BRA_RN

Rio Grande do Norte

BRA_RO

Rondônia

BRA_RR

Roraima

BRA_RS

Rio Grande do Sul

BRA_SC

Santa Catarina

BRA_SE

Sergipe

BRA_SP

São Paulo

BRA_TO

Tocantins

 

 


© 2019 AIR Worldwide. All rights reserved.

Touchstone 5.0 Updated January 17, 2019